Trainingen Consortium

Aanbod trainingen aan ESMEI door Consortium Beroepsonderwijs

 

Naam training

Training Examinator

Opleidingsdoel

Aantoonbaar competent zijn in de rol van examinator

Doelgroep

Docenten en praktijktopleiders in het mbo die werkzaam zijn in de rol van examinator van beroepsgerichte examens

Studiebelasting

2 trainingsdagen plus een voorbereidende  opdracht

Certificering

Na afloop van de training Examinator kan worden deelgenomen aan het certificeringstraject. Tot dit traject behoren een tussentijdse opdracht en een trainingsdag.

Trainingslocatie

Deze training kan in company worden verzorgd.

Tevens vinden regelmatig trainingen met open inschrijving plaats in Amersfoort.

Meer informatie

Voor meer informatie, ga naar:

http://www.consortiumbo.nl/training-en-advies/ons-aanbod/