Examens voor de derde leerweg

Examens voor de derde leerweg – bijvoorbeeld examens voor keuzedelen met een certificaat of examens voor mbo-certificaten – vallen buiten de Deelnemingsovereenkomst die onderwijsinstellingen afsluiten met de Stichting Examenservice MEI. De ontwikkeling, screening en validering van dergelijke examens mogen namelijk niet worden bekostigd vanuit de reguliere onderwijsbijdragen.

Dit neemt niet weg dat Examenservice MEI op verzoek van onderwijsinstellingen wel degelijk examens voor de derde leerweg kan ontwikkelen. Neem voor meer informatie hierover contact op met de manager van Examenservice MEI.