Deelnemer Examenservice MEI

Om toegang te krijgen tot examens van de Stichting Examenservice MEI tekent elke onderwijsinstelling een Deelnemingsovereenkomst. De school zegt daarmee toe dat de deelnemingsbijdrage jaarlijks daadwerkelijk wordt betaald en dat ze vertrouwelijk omgaat met de examens. De Deelnemingsovereenkomst wordt elke drie jaar stilzwijgend verlengd.

Daarnaast kunnen onderwijsinstellingen via het ondertekenen van een Addendum desgewenst ook de beschikking krijgen over examens voor Vliegtuigonderhoud, Proces- en Operationele Techniek, Middenkaderfunctionaris Bouw & Infra en/of Bouwvakopleidingen. 

 

De deelnemende onderwijsinstellingen krijgen een toegangscode waarmee ze kunnen inloggen in het beveiligde deel van de website www.esmei.nl.

Behalve de exameninstrumenten zelf zijn hier ook andere documenten van de Stichting Examenservice te vinden, zoals informatie over de wijze waarop Examenservice MEI examens ontwikkelt en de criteria waaraan examens moeten voldoen.

 

Deelnemersbijdrage

 

Als deelnemer van de Stichting Examenservice MEI betaalt een onderwijsinstelling per schooljaar een bijdrage per student voor alle studenten in de sectoren Metaal, Elektrotechniek, Installatietechniek en Infratechniek en eventueel ook voor studenten Vliegtuigonderhoud, Proces- en Operationele Techniek, Middenkaderfunctionaris Bouw & Infra en/of voor een vijftiental Bouwvakopleidingen. De peildatum voor de formele studentenaantallen is steeds 1 oktober van het voorgaande schooljaar (opgave via DUO).

 

Voor schooljaar 2023/2024 is de peildatum 1 oktober 2022. De deelnemersbijdrage voor dit schooljaar is door het bestuur vastgesteld op € 22,50 per student.

 

Bekostigde onderwijsinstellingen die zich in schooljaar 2023/2024 als nieuwe deelnemer aansluiten voor de opleidingen Vliegtuigonderhoud, Proces- en Operationele Techniek, Middenkaderfunctionaris Bouw & Infra alsmede voor Bouwopleidingen, betalen ook dit jaar een eenmalige extra bijdrage van €10,00 per student.

Examenservice MEI is voor het bekostigde onderwijs vrijgesteld van btw-heffing.

Voor niet-bekostigde opleiders gelden andere (hogere) tarieven.