Examenservice MEI

Examenservice MEI is een netwerkorganisatie waarbinnen 45 onderwijsinstellingen samen met werkgeversorganisaties en bedrijven werken aan examens voor ruim 115 mbo-opleidingen in de techniek en aan examens voor aanverwante keuzedelen en mbo-certificaten. De examens betreffen de sectoren Metaal, Elektrotechniek, Installatietechniek, Infratechniek en Koude- en Klimaattechniek en desgewenst ook Vliegtuigonderhoud, Proces- en Operationele Techniek, Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra en/of Bouwvakopleidingen.

De kernwaarden waaraan de examens en werkwijzen van Examenservice MEI voldoen, zijn

kwaliteit, betrouwbaarheid en lage kosten.

Examenservice MEI is een door Hobéon/Kiwa gecertificeerde examenleverancier.

 

De Stichting Examenservice MEI werkt vanuit een coöperatieve netwerkstructuur en het principe ‘van-door-voor’. Er zijn geen mensen in dienst; wel is er een enthousiaste en deskundige vaste kern van zeventig tot tachtig ontwikkelaars, screeners en vaststellers die worden ingeleend van de deelnemende scholen of worden ingezet vanuit bedrijven.

Bij de examenontwikkeling denken daarnaast jaarlijks zo’n honderd vakdocenten en bedrijfsvertegenwoordigers mee in Ontwikkelplatforms.

 

 

Onderwijs en bedrijfsleven

 

De ontwikkeling, de screening en de validering van de examens van Examenservice MEI hebben plaats in een nauwe samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven. Ook in het bestuur van Examenservice MEI is deze gezamenlijke verantwoordelijkheid zichtbaar. Naast CvB- en directieleden van de deelnemende mbo-scholen zijn in het bestuur vertegenwoordigd de werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal), Techniek Nederland (ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel), NVKL (Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van koudetechniek en luchtbehandeling) en de Stichting BLEI (Stichting  Branchesamenwerking, Leermiddelen, Examenproducten, Infratechniek).

In het BESTUUR bezitten scholen en branches ieder 50% stemrecht.

 

 

Lidmaatschap

 

Een onderwijsinstelling kan gebruikmaken van de examens van de Stichting Examenservice MEI door formeel DEELNEMER te worden van Examenservice MEI. 

 

Als deelnemer kunt u verwachten dat alle exameninstrumenten voldoen aan de laatste eisen van het 'Onderzoekskader mbo' van de Inspectie van het Onderwijs en 'De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten'.

Een overzicht van de examens die Examenservice MEI levert, is te vinden onder PRODUCTEN EsMEI. 

 

Deelnemen aan Examenservice MEI levert een aantal voordelen op. Het gezamenlijk ontwikkelen en onderhouden van examens verlaagt de kosten aanzienlijk. De inbreng vanuit het onderwijs en bedrijven vergroot de toepasbaarheid van examens. Samenwerken in de ontwikkeling, screening en validering van examens draagt ook bij aan verrijking van kennis van de individueel betrokkenen en van teams.

Inloggen formele contactpersonen

Contact

Stichting Examenservice MEI
Disketteweg 11
3821AR AMERSFOORT

Cantor Versluis
Manager Stichting Examenservice MEI
versluis@esmei.nl
 

Digitale omgeving:
www.esmei-examens.nl

Voor vragen over de Digitale omgeving:
info@esmei.nl

 

 

 

 KvK  56761686