Welkom

Examenservice MEI is een stichting, door KIWA gecertificeerd, van inmiddels 47 onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal), Techniek Nederland (ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel), NVKL (Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van koudetechniek en luchtbehandeling) en de Stichting BLEI  (Stichting  Branchesamenwerking, Leermiddelen, Examenproducten, Infratechniek). In het BESTUUR bezitten scholen en branches ieder 50% stemrecht.

De Stichting Examenservice MEI biedt - als samenwerkingsverband van, voor en door scholen en branches - scholen en bedrijven in de sectoren Metaal, Elektrotechniek, Installatietechniek en Infratechniek producten voor het kwalificerend beoordelen en examineren van studenten. Inmiddels kunnen de deelnemende onderwijsinstellingen ook beschikken over exameninstrumenten voor Vliegtuigonderhoud, Proces- en Operationele Techniek, Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra en Bouwopleidingen.

De exameninstrumenten zijn door de nauwe samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven en de gedeelde verantwoordelijkheid van eenduidige en hoge kwaliteit. Dit is na een controle door de Inspectie van het Onderwijs in november 2014 door de Inspectie bevestigd en nadien herbevestigd (o.a. op 14 juni 2016).

Uw voordeel

Als deelnemer van de Stichting Examenservice MEI mag u verwachten dat alle exameninstrumenten voldoen aan de laatste eisen van het "Onderzoekskader 2017 mbo' van de Inspectie van het Onderwijs en 'De producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten juni 2017'.

Inmiddels zijn voor alle MEI-opleidingen exameninstrumenten gevalideerd (zie het productenoverzicht elders op deze site). Daaraan is meegewerkt door medewerkers van bedrijven, de brancheorganisaties Techniek Nederland, Koninklijke Metaalunie en NVKL, de opleidings- en ontwikkelingsfondsen OTIB (technisch installatiebedrijf), OOM (metaalbewerking), de Stichting BLEI, het Consortium Beroepsonderwijs en uiteraard de deelnemende onderwijsinstellingen. Er zijn exameninstrumenten voor Kwalificatiedossiers vanaf cohort 2012, de Herziene Kwalificatiedossiers vanaf cohort 2015 en daarnaast voor diverse Keuzedelen (inclusief Servicedocumenten).

Nog meer redenen om als onderwijsinstelling deel te nemen aan Examenservice MEI:

  • Gezamenlijk ontwikkelen en onderhouden van examens verlaagt kosten
  • Elkaars producten screenen en valideren verhoogt de kwaliteit van exameninstrumenten
  • Samenwerking in het Screenplatform, in Ontwikkelplatforms en in de diverse Vakcommissies draagt bij aan verrijking van kennis van individueel betrokkenen en van teams
  • Meedenken in werkwijzen en procedures vergroot het draagvlak voor betere examinering

Inloggen

Contact

Stichting Examenservice MEI
Postbus 416
3440 AK Woerden


Joke Steenbruggen (Batouwe Arnhem)
Manager Stichting Examenservice MEI
0348 23 50 00
06 51 39 25 87
EsMEI@batouwe.nl


Voor administratieve/financiële vragen:
Anton van Grunsven (Batouwe Arnhem)
026 445 44 85
EsMEI@batouwe.nl