Waar werkt u aan mee?

Door als scholen en branches samen te werken binnen de Stichting Examenservice MEI werkt u mee aan:

  • Het versterken van de maatschappelijke en civiele waarde van diploma’s
  • Het verbeteren en garanderen van de kwaliteit van kwalificerend beoordelen
  • Het garanderen van de afstemming tussen onderwijsinhoud en arbeidsmarkt
  • Het reduceren van de kosten voor individuele onderwijsinstellingen en bedrijven 

Hoe werkt Stichting Examenservice MEI?

Als deelnemer van de Stichting Examenservice MEI betaalt een ROC in het schooljaar 2020/2021 weer een bijdrage van € 22,50 (dat was in schooljaar 2019/2020 per student eenmalig € 20,00) voor alle studenten in de sectoren Metaal, Elektrotechniek, Installatietechniek en Infratechniek en desgewenst eveneens voor studenten Vliegtuigonderhoud, Proces- en Operationele Techniek, Middenkaderfunctionaris Bouw & Infra en een vijftiental Bouwopleidingen. Peildatum voor de formele leerlingaantallen is steeds 1 oktober van het voorgaande schooljaar, voor schooljaar 2020/2021 dus 1 oktober 2019.

Bekostigde ROC’s die zich in schooljaar 2020/2021 als nieuwe deelnemer aansluiten voor de opleidingen Vliegtuigonderhoud, Proces- en Operationele Techniek alsmede Middenkaderfunctionaris Bouw & Infra, betalen ook dit jaar een eenmalige extra bijdrage van € 10,00 per MEI-leerling.

Voor niet-bekostigde opleiders gelden andere (hogere) tarieven.

Examenservice MEI is voor het bekostigde onderwijs vrijgesteld van btw-heffing.

Om toegang te krijgen tot alle examens in deze MEI-sectoren heeft elke school een Deelnemingsovereenkomst getekend. De school zegt daarmee toe dat de deelnemingsbijdrage jaarlijks daadwerkelijk wordt betaald en dat het ROC vertrouwelijk met de examenproducten zal omgaan. De Deelnemingsovereenkomst wordt elke drie jaar stilzwijgend verlengd.

Daarnaast kunnen onderwijsinstellingen via het ondertekenen van een Addendum op de Deelnemingsovereenkomst desgewenst ook de beschikking krijgen over examens Vliegtuigonderhoud, Proces- en Operationele Techniek, Middenkaderfunctionaris Bouw & Infra en/of Bouwopleidingen. 

De deelnemende onderwijsinstellingen krijgen een toegangscode waarmee ze kunnen inloggen in het beveiligde deel van de website www.esmei.nl.

Behalve examenproducten zijn hier ook andere documenten van de Stichting Examenservice te vinden, zoals het Vaststellingsinstrument. Dit instrument bevat zo’n dertig criteria aan de hand waarvan examenproducten worden gescreend en gevalideerd.

Examenservice MEI is een door KIWA gecertificeerde examenleverancier.