Veelgestelde vragen over examens en examinering

Aanleiding: de Handreiking Verantwoord Diplomabesluit van het Ministerie van OCW d.d. 27-3-2020. Dit document geeft handreikingen voor onder meer examinering van studenten die zich in de eindfase van hun opleiding geconfronteerd zien met de coronacrisis. In de examinering en in de exameninstrumenten kunnen wijzigingen vereist zijn. Examenservice MEI wil in voorkomende situaties met scholen meedenken in oplossingen en desvereist examens wijzigen en opnieuw laten vaststellen door onderwijs en bedrijfsleven. Het gezamenlijk optrekken hierin ontzorgt individuele scholen en draagt bij aan de civiele waarde van examens en diploma’s. In samenspraak met het bestuur heeft dit nu onze prioriteit qua werkzaamheden.

De bandbreedte voor het aanpassen van de wijze van examineren en van exameninstrumenten is bepaald door de genoemde Handreiking, door het Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19 en door richtlijnen van het RIVM.
Wees er alert op dat wijzigingen in de uitvoering van examens en/of in examenopdrachten moeten worden vastgesteld door/namens de examencommissie van de school.

In een apart document zijn veelgestelde vragen aan Examenservice MEI bijeengebracht over de exameninstrumenten en de examenuitvoering. Dit document wordt frequent aangevuld.

ZIE HIER DE VEELGESTELDE VRAGEN